Følg oss på

Søk etter tester, nyheter og anmeldelser...

Gigantenes kamp

Hvilken smartmobil er best, når vi ikke bare ser på selve telefonen, men også på operativsystemet – og det viktige ”økosystemet” som ligger rundt og utgjør en integrert del av brukeropplevelsen?

Fra å være et ekstremt uensarted marked, der hver mobilprodusent hadde sitt eget operativsystem, har vi sakte med sikkert fått stadig færre Os-er (opertativsystemer) som er tilgjengelige. Noe av dette skyldes overgangen til smarte telefoner og et økende behov for standardisering, ikke minst drevet av mobiltelefonenes stadig mer omfattende integrering som et viktig bedriftsverktøy. En annen faktor som også har spilt inn, er Apples inntog på mobilmarkedet.

iOS revolusjon
iOS operativsystemet til Apple iPhone fikk raskt så stor utbredelse og popularitet at hele markedet ble endret. Mange vil nok si at det var selve telefonen, iPhone, som ledet an dette, men jeg vil påstå at det i langt større grad var operativsystemet og ikke telefonen som førte til den revolusjonen vi har sett.

Den store populariteten til iPhone har uansett ført til at de fleste produsenter seriøst har måttet se én gang til på hvordan de laget sine produkter.

En av de første som tok utfordringen var Google med sitt Android system. Dette systemet skilte seg fra iOS ved at det var tilgjengelig for alle. Apple iOS på sin side er kun tilgjengelig for Apples egne produkter. Dette har ført til at stort sett alle andre store produsenter har flokket seg rundt Googles Android system.

En annen viktig faktor har vært Microsofts fravær i dette markedet. Microsofts fravær kan virke merkelig. Selskapet var de første til å integrere et avansert operativsystem i mobiltelefoner via sitt Windows Mobile. Problemet var bare at dette var langt mer funksjonsorientert enn brukerorientert og i lengre tid ble det oppfattet som tungt og vanskelig å bruke. Når Apple kom med iPhone og iOS falt Microsofts system fullstendig gjennom, og til alles overraskelse ble Microsoft sittende på gjerdet lenge. Det virket på mange som om gigantselskapet ikke helt visste hvordan de skulle håndtere problemet. Det blir for omfattende her å komme inn på selve utviklingen fram mot dagens Windows Phone 7.5, men la oss bare konstatere at det først er i løpet av det siste året at Microsoft har kommet på banen med en attraktiv løsning og igjen har blitt en aktør i dette markedet. I mellomtiden har både Apple iOS og Google Android fått et enormt forsprang.

Annonse

Til slutt har vi også et fjerde system som vi i denne artikkelen elegant skal hoppe over, nemlig Blackberrys operativsystem. Dette er så marginalt i det norske markedet at det ikke er verdt å bruke mye tid på det, og den utbredelsen det har, er i sin helhet konsentrert i bedriftsmarkedet og gjerne i bedrifter som er internasjonale.

Dagens situasjon
Basert på fremstillingen over kan man godt si at dagens situasjon er at iOS og Android mer eller mindre har totaldominans i markedet. Apples iOS finnes kun på Apples egne produkter, men med den store utbredelsen som iPhone har, er selskapets evne til å sette agendaen for hvordan slike systemer skal se ut, enorm. Googles Android har også en massiv innvirkning på markedet i og med at nesten alle mobilprodusenter foruten Apple og Nokia har produkter som støtter systemet. Dette gjør at en sammenlikning av de to systemene rent markedsmessig blir noe underlig. Apple har én produktserie, iPhone, hvis vi ser bort fra iPad, mens Android, på sin side har alle de andre store produsentene (med unntak av Nokia) involvert i sitt system.

Annonse

Ser man på tredje kvartal 2011, hadde Android en markedsandel på noe over 50 prosent, mens iOS ligger på omtrent 15. I tillegg ser vi Symbian på rundt 17 prosent, mens Microsoft er helt nede på 1,5. Tallene taler et ganske tydelig språk, og forklaringen på Symbians store andel er at dette frem til nå har vært Nokias eget operativsystem, og Nokia er fremdeles en av verdens største mobilprodusenter. I og med at Nokia nå har inngått en samarbeidsavtale med Microsoft, kommer denne Symbian-andelen sannsynligvis til å gå betydelig ned.

Det at Microsoft nå for alvor kaster seg inn i konkurransen med sitt WP 7.5 Mango, vil kunne endre bildet betraktelig i tiden fremover, men det er for tidlig å konkludere med hvordan dette kommer til å utvikle seg, bortsett fra å si at Microsoft på lik linje med Google Android, blir støttet av stort sett alle de store mobilprodusentene som Samsung, LG, HTC, osv. Basert på dagens markedsandel har Microsoft reelt sett kun ett sted å gå, og det er oppover hvis de ikke skal forsvinne helt, og det er lite sannsynlig!

Det interessante markedet består i dag med andre ord av Apple iOS, Google Android og Microsoft Windows Phone.

En sammenlikning
I dag har Apple utviklet sitt iOS-system frem til versjon 5.0. Google har akkurat kommet med versjon 4.0 av Android, også kjent som Ice Cream Sandwich. Microsoft på sin side opererer med Windows Phone 7.5 Mango.

Trykk for større bilde

Skal man gjøre en fornuftig sammenlikning av disse systemene er det enkleste å ta tak i n telefon som kjører systemene og sammenlikne disse. For Apple er dette enkelt. Siste modell er iPhone 4S. For Android er det litt mer komplisert i og med at det er mange produsenter og modeller, men vi har valgt å benytte Samsung Galaxy Nexus. For Microsofts del finnes det også flere produsenter og modeller å velge mellom, men siden Microsoft har et mye omtalt samarbeid med Nokia, har vi valgt Nokia Lumia 800 som representant for Windows Phone 7.5 Mango.

Operativsystemene
Før vi ser på selve telefonene er det ganske sentralt å ta en titt på operativsystemene som drifter telefonen. Og før vi ser nærmere på funksjonene i systemene, er det viktig å vite litt om hvordan selskapenes tilnærming er. Apple iOS er det vi kaller en ”lukket hage”. Brukerens mulighet til å gjøre endringer i selve systemet er tilnærmet lik null. Alt som legges til av programvare, musikk, film, bøker etc. styres via Apple, og man kan ikke legge til egne programmer utenom fra Apples App Store.

Dette er en noe omstridt tilnærming, men også tilnærmingen som er valgt av Microsoft for Windows Phone, omstridt.

Annonse

Google på sin side har valgt en helt åpen linje der man kan legge inn nesten hva som helst man finner for godt. En svakhet med dette er at det blant annet går på bekostning av sikkerheten. Men la oss se litt nærmere på selve telefonene og støtten disse kan vise opp.

Programmer
Det er på programområdet at iPhone 4S virkelig står frem. Apples App Store er uten sammenlikning den største blant de tre, med god margin. Utvalget av applikasjoner enten det gjelder spill, nytteprogrammer eller andre nyttige ting overgår de andre to med flere hundre tusen apps. Det er også det enkleste systemet å legge inn nye applikasjoner i. Støtten for teknologier som iTunes, iCloud og ikke minst AirPlay, gjør at iPhone 4S kommer godt ut i ledelse. Bruker du Mac fra før er det ingen tvil overhodet. Også internt i telefonene kommer iPhone ut i ledelse, med innebygde applikasjoner som varsling og notater. Når det gjelder varsling foretrekker vi iOS-løsningen fremfor det nye varslingssystemet i Android.

En av tingene som også gjør iPhone til et bedre valg er muligheten for oppgraderinger. Operativsystemet oppgraderes med bakoverkompatibilitet, men for Android er det sjelden at oppgraderinger til en ny versjon av systemet kan legges inn i en eldre telefon.

Hvordan Windows Phone vil håndtere dette er for tidlig å si, men i og med at produktutvalget er lite i første versjon, stiller vi oss tvilende til at det kan bli bedre håndtert enn hos Apple.

Siri er en av de mest omtalte funksjonene i iOS, men i og med at dette ikke finnes på norsk, skal vi så godt som hoppe over det her. Vi skal likevel si at Siri slik den foreligger på engelsk står frem som en langt mer komplett løsning enn hos de to andre. I et tidligere nummer av Lyd&Bilde har vi hatt en egen artikkel om Siri.

Annonse

Som konklusjon kan vi si at både via innebygde applikasjoner, tilgang til nye programmer og ikke minst innenfor oppgraderinger av allerede eksisterende systemer, så fremstår Apple og iOS som et langt mer modent system enn konkurrentene, og iPhone 4S slår ut Android med brukbar margin og Windows Phone med ekstremt god margin.

Internett
Så var det nettlesere da, og hvordan telefonene håndterer Internett. En av de tingene som har irritert iPhone-brukere i lengre tid er mangelen på Flash-støtte. Dette er noe Android har hatt gjennom hele livsløpet, mens Windows Phone har valgt å følge Apple og utelatt denne støtten. Dette gir plusspoeng til Android. På den annen side er Flash en utrydningstruet standard og det er HTML5 som gjelder. I og med at Apple ledet an i støtten for dette, ligger de et hestehode foran Android på dette området også, mens Windows Phone forsvinner langt bak. Apples Safari kommer imidlertid til kort på enkelte områder og Androids Chrome og Internet Explorer fremstår som bedre løsninger. Dette gjelder blant annet visning av sider som ikke er tilpasset en mobil verden.

Forretningslivet
Til min store overraskelse må jeg si at iPhone også for profesjonelt bruk vil være det beste valget. På områder som støtte for IMAP og Exchange vil vi faktisk foretrekke iPhone, og også den generelle muligheten for meldinger og kalendere virker bedre implementert i iPhone. Galaxy Nexus har imidlertid en bedre løsning når det gjelder håndtering av flere e-postkontoer enn den vi finner i iPhone. Nokias Windows Phone har også her et lite stykke å gå før den når opp til nivået til disse to.

En ting som irriterer med iPhone er at den mangler muligheten til å opprette grupper innen kontaktdatabasen. En annen ting er dårlig håndtering av vedlegg i Zip-format. Her har begge de to andre en langt bedre løsning.

Ren brukervennlighet
Her strides de lærde, og det er ingen tvil om at man påvirkes av det man bruker mest. Det kan imidlertid sies en del generelle ting. Apple iPhone sitt iOS er etter vår mening det mest konsistente brukergrensesnittet. Det har også vært på markedet lengst, så dette burde ikke overraske. Tilgangen på enkle fingerbevegelser for styring og generell kontroll over systemet er rett og slett bedre enn hos de andre to. Etter vår mening er iOS også et mer intuitivt system, selv om Windows Phone 7.5 er meget godt utviklet på dette området.

Annonse

Windows Phone er av en eller annen grunn litt plaget av tekst som rett og slett blir uleselig på grunn av en kombinasjon av liten skriftstørrelse og elendige fargekombinasjoner.  Resultatet blir etter vår mening at iOS og iPhone her har god ledelse foran de to andre. Ledelsen blir stadig mindre, men den er der fortsatt.

Maskinvaren
Når det gjelder maskinvaren, eller rettere sagt, selve telefonen, er det liten tvil om at Galaxy Nexus skinner i denne sammenheng. Først og fremst på grunn av sin enorme AMOLED-skjerm. Den er rett og slett fantastisk. Den er bedre enn iPhone 4S og den går Nokia en høy gang. Oppløsningen er bedre, fargene er bedre og størrelsen er det ingen tvil om. Her er det med andre ord ingen konkurranse. Skal iPhone holde tritt med Samsung på dette området må det gjøres noe snart!

På de fleste andre områder derimot, fremstår iPhone 4S som en bedre løsning. Hastigheten på telefonen fremstår som bedre enn Nexus og langt bedre enn Nokia.

Kameramessig er også iPhone den beste løsningen. I forhold til Nexus har den 8 MP (mot 5 MP hos Nexus) og tar rett og slett bedre bilder. I forhold til Nokia er avgjørelsen enda enklere. Nokia Lumia 800 mangler et andre kamera og dermed er løpet kjørt. Nokias hovedkamera er meget godt, men ikke så godt.

Også på videofronten drar Nexus og iPhone fra Nokia, i og med at begge disse kan oppvise 1080p på dette feltet, mens Nokia kun tar opp i 720p.

Annonse

Også når det gjelder batterilevetid kommer iPhone 4S godt ut. Nexus’ batterilevetid lider nok litt av at skjermen krever sitt, men ikke mer enn at det er verdt det. De to andre ender omtrent likt.

Konklusjon
Når vi skal summere opp, vil vi nok foretrekke iPhone 4S fremdeles. Maskinvaren er meget god og den står frem som en leder på veldig mange områder. Vi vil imidlertid fremheve at Samsung Galaxy Nexus kjører ring rundt alle sine konkurrenter på skjermområdet. Det er det ingen tvil om. Den er større, bedre og rett og slett vakker.

Trykk for større bilde

Problemet oppstår når man setter sammen selve telefonen med operativsystemet den kjører. Tar vi i betraktning økosystemet som ligger rundt og tilgangen på applikasjoner, musikk, film og bøker, er valget ganske enkelt.

Apple iPhone 4S er litt i en egen liga med Nexus på en god andre plass.

Annonse

Nokia på sin side med Windows Phone 7.5 ligger fremdeles litt bak, både når det gjelder selve telefonen og ikke minst det omliggende økosystemet.  Skal det deles ut karakterer basert på en totalvurdering av både telefonen, operativsystemet og økosystemet, blir stillingen dermed:

Apple iPhone 4S:
6 stjerner 

Samsung Galaxy Nexus:
5 stjerner 

Nokia Lumina 800:
4 stjerner  

Hva så med 2012

Det er kanskje for tidlig å si noe om hva vi vil se fra de tre gigantene i løpet av 2012, men noe kan vi si. Både om ting som bør gjøres og om ting som vil bli gjort. 

En ting som kan sies med sikkerhet, er at Android, som er kommet langt med å gjøre sitt grensesnitt brukervennlig, kommer til å fortsette dette arbeidet og nærmere seg iOS både når det gjelder brukervennlighet og konsistens. Windows Phone som i dag har en del mangler, bortsett fra sosiale medier, kommer til å forbedre sitt konsept betydelig. Den er allerede meget brukervennlig, men mangler kanskje noe på funksjonalitet. Dette vil bli bedre. Følg med i utviklingen av Windows 8 og se hva som skjer med Windows Phone i den forbindelse.

iPhone har egentlig bruk for et lite kvantesprang. Vi er nå i versjon 5 av systemet og rent visuelt og bruksmessig har det endret seg lite siden 2007, selv om det funksjonelt har fått store endringer. Kanskje er det på tide med iOS 6 og noe helt nytt, basert på tidligere erfaringer.

En ting som bør forbedres hos alle tre, er en enkel ting som det å lage utskrifter. iOS har noe gjennom Air Print. At dette konseptet som støttes av et begrenset utvalg skrivere er det beste blant operativsystemene, sier vel egentlig alt. Forbedringer må komme her!

Muligheten for speiling mot andre skjermer og TV blir også viktig, samtidig som støtten for eksterne tastatur og andre inn-enheter må bedres. Dette burde være en viktig oppgave for alle tre.

Støtten for 4G (LTE) vil likeledes bli viktig. Vi vil se en betydelig økning av håndsett som støtter dette. Håpet ligger der for iPhone 5, og når det gjelder Android er det liten grunn til bekymring. Her er flere allerede klare. Det er naturlig at Windows Phone også kommer på banen i løpet av året.

NFC eller Near Field Communication er også noe vi vil se i løpet av 2012. Dette er teknologien som, for å si det enkelt, lar deg bruke telefonen som betalingsformidler, reisekort på offentlig kommunikasjon, etc. Det finnes ikke så mye som er forberedt verken på mottakersiden eller telefonsiden, men dette vil nok komme som en kule allerede i 2012.

11 Comments

Har du noe å tilføye?

Velkommen til Lyd & Bildes kommentarfelt. Vi vil gjerne vite hva du mener. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å moderere innlegg. Andre spørsmål eller synspunkter rettes til redaksjon@lydogbilde.no.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Kontakt

Publish AS
Billingstadsletta 19 B
1396 Billingstad
Org. Nr 965 237 186
© 2021 Publish AS

Hold deg oppdatert!

Motta vårt nyhetsbrev:
© 2021 Publish AS - Lyd & Bilde arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Som leser har du kun rett til å benytte Innholdet på lydogbilde.no for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut Innhold fra lydogbilde.no for private og ikke-kommersielle formål, forutsatt at du henviser til kilden, respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Du kan ikke bruke Innhold, herunder (men ikke begrenset til) ikoner, for noen andre formål eller på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt. NB! Artikler som ligger utenfor plusstjenesten er ≪kjøpt fri≫ av muren av vedkommende produsent/leverandør.