Abonnement

L&B tilbyr forskjellige typer abonnement og betalingsmåter. For mer informasjon, se MinSide for opplysninger om ditt abonnement, priser og alternative betalingsmåter. Tilgang til betalte tjenester forutsetter at du registrerer gyldig betalingsinformasjon. Abonnementet løper fra det tidspunkt du registrerer deg første gang og fornyes løpende frem til du sier opp.

Betaling

Betalingen trekkes forskuddsvis hver måned. Det er ditt ansvar å sørge for at du kan betale abonnementet ved fornyelse, og at betalingskortet er gyldig og har dekning.

Oppsigelse

Du kan si opp ditt abonnement når du vil på MinSide. Avtalen løper ut den perioden du har forhåndsbetalt, og det vil ikke bli refundert eller kreditert betaling for den resterende perioden av abonnementstiden din. 

Support/Kundesenter

Dersom du har spørsmål, tekniske problemer eller har øvrige henvendelser, vennligst se våre hjelpesider.
https://www.lydogbilde.no/kundesenter/