Lingo tester

    Lingo iRis

    Veil.pris 900 kr
    Testet av Lasse Svendsen // Dato: 18.10.11
    Lyd & Bilde karakter: