EU-Parlamentet ønsker å gi EUs forbrukere en «rett til reparasjon»

Parlamentet ønsker å bidra til bærekraftige løsninger ved å fremme gjenbruk og reparasjon og ved å bekjempe praksiser som forkorter produkterslevetid.
Annonse
Annonse
forfatter

Ifølge en Eurobarometer-undersøkelse vil 77%  av EU-borgerne heller ha sine elektroniske apparater reparert enn å bytte dem: 79% mener at produsentene bør være juridisk forpliktet til å gjøre det enklere å få elektronikkprodukter reparert eller få byttet ut individuelle deler (download PDF).

Det var utgangspunktet for en avstemning i EU-parlamentet i slutten av forrige uke, som ble vedtatt med 395 stemmer for, 94 imot og 207 verken/eller.

Flertallet av medlemmene av Europa-Parlamentet Kommisjonen oppfordrer til å gi forbrukerne en «rett til reparasjon» gjennom tiltak som skal gjøre reparasjoner mer attraktive, systematiske og omkostningseffektive, det være seg ved utvidelse av kjøpsgarantien, garanti på bytting av deler eller bedre tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold.

Dessuten ønsker parlamentarikerne at det innføres en felles lader til elektronikk for å dermed redusere mengder av elektronisk avfall. Dessuten skal varer og tjenester få merking om sin holdbarhet – f.eks. en forbruksmåler og klare opplysninger om et produkts antatte levetid.

Beslutningen inneholder også selvstendig avsnitt om programvare-oppdateringer, som vil glede mange mobilbrukere, hvis parlamentarikernes ønsker ender med å bli gjennomført av EUs medlemsland. Det stiller krav til at produsentene må garantere å sikkerhetsoppdatere produkter i hele produktets levetid, likt som at ny programvare ikke må bety at et produkt mister yteevne eller blir tregere.

Hvis Kommisjonen velger å stille forslag basert på EU-Parlamentets ønsker skal EUs medlemsland og Parlamentet etterfølgende forhandle om en mulig lovgivning på området, som kan bli vedtatt hvis et flertall av EU-landene og parlamentsmedlemmene støtter forslaget.

Det vil med andre ord sannsynligvis vare langt inn i 2021, før en eventuell lovgivning på området kommer på plass.