annonse

Alle personopplysninger håndteres gjennom Media Digital.

Personvern

Media Digital leverer helhetlige opplagstjenester til Publisister i Norge. På vegne av våre kunder lagrer og administrer vi personopplysninger og vi har dermed en rolle som databehandler for våre kunder.

For å sende ut fysiske publikasjoner og kreve inn betaling, er det nødvendig å lagre informasjon som navn og adresseinformasjon. For digitale publikasjoner er det nødvendig å lagre e-post (bruker) og passord. Til bruk for driftsmeldinger, nyhetsbrev og øvrig kommunikasjon lagres også e-post og mobilnummer.

Informasjonen lagres i en database lokalt hos Media Digital AS. Vi tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor. Opplysningene er godt teknisk beskyttet og backup kjøres daglig. Ingen personopplysninger deles med andre med mindre det er høyst nødvendig.

I forbindelse med utsendelse av fysiske publikasjoner, fakturaer ol. vil navn og adresse måtte deles med distribusjonspartnere ut av ren nødvendighet for å få utført oppdraget.

Abonnenter kan få innsyn og endre opplysningene ved å benytte «Min Side» på våre kunders hjemmeside, alternativt ta kontakt med kunden selv.

Ved opphør av abonnementsforholdet og med mindre annet er avtalt, vil Media Digital slette alle personlige data senest 12 måneder etter opphørstidspunktet.

 

annonse

Les også