annonse
annonse
annonse
TEST:

11 digitalkonvertere med USB

annonse

Håndfaste bevis

I tillegg til å lytte til de elleve konverterne, bestemte vi oss for å måle deres forvrengning og jitter. Dette for å få en mer objektiv vurdering.

Oppsummering:

Tøff tikamp

 

Blant et så stort utvalg USB-konvertere, føles det rart å dømme dobbelt norsk seier. Men det er helt rett.

I et marked hvor antallet USB-konverere stadig vokser, skal det mye til for å skille seg ut noe særlig. For hvor forskjellig kan to DAC-er til samme pris låte? Man skulle tro at spesielt i det rimelige sjiktet ville det vært begrensninger for hvor ulike to produkter kan være. Innmaten burde være ganske lik.

Det viser seg imidlertid at det er stor forskjell også her. De låter forskjellig, de har ulike tilkoblingsmuligheter, og noen er mer portable enn andre. Derfor skal du være klar over om du trenger annet enn en USB-inngang, og om du har tenkt å ha DAC-en med deg i dataveska når du reiser rundt. I så fall kan det være en stor fordel at den trekker strøm direkte fra USB-utgangen på dataen, slik at du ikke trenger å lete etter et ekstra strømuttak hele tiden. Hører du mye musikk gjennom hodetelefonutganger, er det dessuten en fordel at konverteren har utgang for dette, selv om vi ikke har vektlagt dette i vår vurdering av de beste.

Best i test er Electrocompaniet PD 1. Til 10.000 kroner låter den fabelaktig bra, og dens fyldighet gjør den egnet til et stort spekter av musikk – også musikk med middelmådig lyd i utgangspunktet. Den kan styres med fjernkontroll, har mange tilkoblingsmuligheter og kan dessuten motta musikken trådløst fra datamaskinen i full kvalitet. Har du først blitt vant til dette, vil du aldri tilbake til kabel.

Beste kjøp er Hegel HD2. Noen bedre USB-DAC til 2.000 kroner tviler vi på om eksisterer. Den låter fantastisk, og den får strømmen rett fra USB-kontakten. Dette gjør også lydnivået litt lavere enn hos de fleste andre. Den er ikke langt bak Electrocompaniet i lydkvalitet, faktisk er dens USB-konvertering bedre. Det betyr at kobler du HD2 til dataens USB-utgang og forbinder den videre til Electrocompaniet med en koaksial kabel, låter det enda bedre. HD2 har ingen ytterligere innganger enn USB.

Vi trekker derfor også frem Musical Fidelity V-DAC og Rega DAC som spesielt anbefalt. Disse låter begge meget bra, og de har koaksiale og optiske digitalinnganger i tillegg til USB. Lyden fra disse er slett ikke langt fra den til testens dyreste konvertere. Rega i tillegg ulike filterinnstillinger, som gjør at lyden kan tunes etter brukerens ønske.

Det som er interessant, er at ingen av de fire DAC-ene vi har trukket frem her har asynkron USB-inngang. Det betyr ikke at det ikke har noe for seg, men vi mistenker at det har størst betydning når budsjettet på resten av innmaten er høyt nok. Det finnes nemlig mye dyrere konvertere enn de vi har testet her, og en skikkelig asynkron konstruksjon er kostbar.

Det som er helt sikkert, er at uansett hvilken av testens USB-DAC-er du velger, vil lyden være en stor forbedring fra hva du er vant til fra dataens innebygde lydutgang.

Når man skal vurdere et lydprodukt, er øret det absolutt viktigste instrumentet. Men når man skal teste elleve forskjellige, kan det innimellom være vanskelig å holde tunga rett i munnen. Et viktig hjelpemiddel da kan være målinger. Vi har derfor valgt å måle testens DAC-er, og fått lånt oss en Audio Precision 2722A for anledningen. Dette er en meget nøyaktig måler, og har blitt en bransjestandard.

Forvrengning
Alle lydprodukter har forvrengning. Når et lydsignal går igjennom produktet, vil det skapes kunstige overtoner av dette, som kalles harmonisk forvrengning, fordi signalene ligger i rene oktaver over hovedsignalet. En oktav over er 2. harmonisk forvrengning, to oktaver over er 3. harmonisk, osv. Disse overharmoniske tonene vil nødvendigvis også legge seg sammen med hovedsignalet igjen og skape nye frekvenser. Disse frekvensene er disharmonier av musikksignalet, derfor vil man ha så lite av dem som mulig. Som regel kan man si at 2. og 3. harmonisk forvrengning er minst ille, mens 4. og oppover vil skape de verste disharmoniene. I praksis vil man oppleve det som at overtoneområdet (diskantområdet) gjengis tettpakket og lite luftig.

Når vi har målt forvrengning, har vi også vært interessert i konverternes potensielle signal-/støyforhold. Derfor har vi målt med 24-bit signal for de som støtter dette, og 16-bit for resten.

Jitter
Jitter er et resultat av at det digitale musikksignalet blir gjengitt med små tidsfeil. Mye jitter vil derfor gjøre at musikken kan oppleves som mindre rytmisk og faseriktig. Men det som er enda verre er at jitterstøy faktisk vil skape dissonanter i lydsignalet. Spesielt høyfrekvent jitterstøy gjør at det skapes over- og undertoner til hovedtonen, og gjøre at lydbildet mister oppløsning og musikalitet. Myten om at digitalt låter kaldt og analogt låter varmt, kan ha oppstått på grunn av digitalprodukter med høye jitterverdier. Når det gjelder lavfrekvent jitter, synes dette som en ”kåpe” som foldes ut nedover fra hovedtonen. Et produkt med mye lavfrekvent jitter kan oppleves som tregt eller slankt i bassområdet.

Alle de elleve USB-DAC-ene i denne testen er målt med 16-bit jittersignal ved -6dBFS, og er derfor direkte sammenlignbare.

Forbehold
Vær oppmerksom på at man ikke får hele sannheten ved å måle to parametre. Vi vil påstå at man aldri ved hjelp av målinger, uansett hvor mange, kan vite nøyaktig hvordan et produkt vil låte. Et produkt som måler bra, trenger ikke nødvendigvis å falle i smak for ørene. Likeledes kan et produkt som tilsynelatende måler dårlig subjektivt oppfattes som bra, det kommer an på hvilke artefakter produktet har. Målinger gir likevel en indikasjon på hvor et produkt kvalitativt befinner seg, og kan derfor være et viktig verktøy.

Vi synes det var interessant å se at de dyreste DAC-ene ikke nødvendigvis var de som slo best ut på målinger. Det er også et interessant faktum at testens to asynkrone DAC-er var de som slo desidert dårligst ut av alle. Subjektivt ble de ikke oppfattet som de to dårligste, men de kjempet heller aldri i teten. Det som er helt sikkert, er at de vi mente låt best, også var blant de som målte best.


1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 24-bit/96 kHz oppløsning via USB. Vi ser at støygulvet til HRT MusicStreamer II er ganske lavt, under -120dB. Det er noe 3., 4. og 5., 6. og 7. harmonisk forvrengning, men ikke spesielt ille.


11,025 kHz testtone. Jittermålingene på MusicStreamer II ser stort sett bra ut. Hovedsignalet på 11,025 kHz har en ”kåpe” rundt seg, som starter ved ca -115dB. Dette som ligger tett inn på hovedtonen er lavfrekvent jitter. Dette vil gi utslag spesielt på bassgjengivelsen, som kan oppfattes som det mangler litt hurtighet. På Streamer II er det likevel ikke så mye at dette vil oppleves som noe problem. Piggene du ser på høyre og venstre side for hovedsignalet skal være der de aller fleste av dem, da disse er lagt inn i testsignalet. Men den til venstre av de to ved 8kHz skal ikke være der, og heller ikke piggen ved 12 kHz, 12,8kHz og 13,3kHz. Disse skaper disharmoni med musikksignalet, men på Streamer II er de såpass lave at det ikke bør oppfattes i stor grad.

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 16-bit/44,1 kHz oppløsning via USB. Abrahamsen A-DAC har noe forvrengning, verst er 3. harmonisk ved -60dB, men også, 5. og 7. harmonisk er markant. 2. harmonisk er også litt høy, men subjektivt oppfattes ikke denne like sterkt. Legg også merke til at støygulvet er ganske høyt, rundt -110dB.


11,025 kHz testtone. Kåpa rundt hovedtonen starter å utvide seg ved ca -90dB. Dette er lavfrekvent jitterstøy, som kan være grunnen til at vi oppfater DAC-en som varm og fyldig i klangen. Dette fordi bassregisteret mangler hurtighet. Annet jitterstøy er ikke målbart, fordi det høye støygulvet maskerer for testtonene. Dette kan være med vilje, for å skape mer lyttevennlig støy (noe liknende dither på en digital innspilling).

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 16-bit/44,1 kHz oppløsning via USB. Støygulvet hos Pro-Ject DAC Box USB er lavt, under -120dB. Ørlite 2. og 3. harmonisk forvrengning forekommer, men det er nesten ingenting over dette. Bra.


11,025 kHz testtone. DAC-en fra Pro-Ject har noe lavfrekvent jitterstøy, i form av en ”kåpe” rundt hovedtonen. Et par pigger ved denne tyder også på at denne konverteren har noe støy fra strømforsyningen som forplanter seg inn i digitalsignalet. Dette kan være grunnen til at DAC-en opleves som litt fattig på dynamikk, spesielt i bassen.

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 24-bit/96 kHz oppløsning via USB. Hegel HD2 har et lavt støygulv, på under 120dB. I tillegg har den ingen forvrengning av betydning bortsett fra 2. og 3. harmonisk, som begge er lave.


11,025 kHz testtone. Med jittersignal har Hegel HD2 lavere støygulv enn Pro-Ject. I tillegg har Hegel nesten ikke målbart jitter, verken lavfrekvent eller noe annet. Det som forekommer (f.eks. ved 8,2kHz) er så svakt at det neppe i praksis vil være merkbart. HD2 måler så å si optimalt.

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 16-bit/44,1 kHz oppløsning via USB. Musical Fidelity V-DAC har et støygulv på under -120dB. I tillegg har den nærmest kun 2. harmonisk forvrengning. Utmerket.

11,025 kHz testtone. Når jittersignalet sendes gjennom Musical Fidelity V-DAC har den et høyere støygulv enn Hegel HD2. Men jitter er det fint lite å melde ifra om. V-DAC er på høyde med de beste.

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 24-bit/96 kHz oppløsning via USB. Støygulvet til Arcam er testens laveste, ved rundt -140dB. Meget bra. I tillegg til 2. og 3. harmonisk er det den 5. og 7. harmoniske forvrengningen man her bør se på. Disse disharmoniene er likevel så lave i forhold til hovedsignalet at de i seg selv nok ikke vil være hørbare.


11,025 kHz testtone. Det er interessant å merke seg at Arcam er en asynkron USB-DAC. I teorien skal dette gi lavest mulig jitter. Likevel har Arcam rDAC testens nest høyeste målbare jitter. For det første pitcher den hovedtonen noe opp, slik at et 11,025 kHz testsignal i virkeligheten blir 100 Hz for høyt. Dette i seg selv trenger ikke være hørbart, men er interessant å merke seg. Det som er verst, er den vide ”kåpa” rundt hovedtonen, som er mye bredere enn noen av de adaptive DAC-ene. Dette betyr at konverteren har svært mye lavfrekvent jitter, noe som subjektivt vil slå ut i form av en tammere bassrespons. I tillegg er piggene til venstre og høyre for denne for høye, og noen av de minste av dem skal ikke engang være der, men er artefakter i form av kunstig genererte toner. Dette skaper dissonans. Dette er på papiret ingen veldig god USB-DAC. Vi syntes likevel ved subjektiv lytting at den var ok til prisen, bortsett fra at bassen ble oppfattet som slank.

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 24-bit/96 kHz oppløsning via USB. Forvrengningsmålingen av NuForce-konverteren ser litt merkelig ut. Det er lite forvrengning å skue, men støygulvet er ujevnt. Det er dratt opp litt støy ved 6 og 8 kHz, og det går også en svak dønning opp fra ca 13-17kHz. Kanskje for å legge til mer informasjon her og dermed gi inntrykk av mer energi og detaljer i det øvre frekvensområdet. Legg også merke til at støygulvet er noe høyt for en 24-bit/96kHz DAC å være. Vi nevner også at venstre og høyre kanal har litt forskjellig utgangsnivå dersom volumhjulet ikke står på maks (her vises bare én kanal).


11,025 kHz testtone. NuForce-konverteren har noe jitter. Spesielt innerst rundt hovedtonen. Dette er ikke fra strømforsyningen (jitterpiggene har ikke riktig avstand seg imellom i forhold til en 50 Hz strømforsyning), men er jitter introdusert av selve DAC-en. Mange av de andre piggene utover på flankene skal være der, men er litt høye hos NuForce.

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 24-bit/96 kHz oppløsning via USB. Støygulvet til Streamer Pro er lavt, faktisk under 130dB. Problemet er at den har veldig mye forvrengning. Foruten svært høy 3. harmonisk, ser vi både 4., 5., 6., 7. og helt opp til 19. harmonisk forvrengning, som seg imellom skaper dissonanter. Dette vil først og fremst merkes i form av mangel på oppløsning i overtoneområdet, som også var det vi følte ved subjektiv lytting.


11,025 kHz testtone. Ser vi på hovedtonen på den asynkrone Streamer Pro, pitcher den i likhet med Arcam rDAC (også asynkron) tonen opp ca 100 Hz. Tonen blir dermed ørlite lysere enn den skal. Dette i seg selv burde ikke være hørbart, i prosent er det svært lite. Det er ikke mye lavfrekvent jitter her (ingen bred ”kåpe” rundt hovedtonen), som betyr at MusicStreamer Pro vil kunne levere en kjapp og kontant bassrespons. Dette opplevde vi da også ved subjektiv lytting. Det er imidlertid utilgivelig mye høyfrekvent jitter, som synes i form av alle piggene til høyre og venstre for hovedtonen. Disse er så store, og det er mange av dem som ikke engang skal være der, at det vil skape mye maskering oppover i toneområdet. Jittermessig er dette DAC-en i testen som måler desidert dårligst av alle (den dårligste jittermålingen vi hittil har sett på papir), derfor måtte vi dobbeltsjekke ved å måle to ganger. Til og med den langt rimeligere Streamer II fra samme produsent har mye bedre jittermålinger, og også vesentlig mindre forvrengning. Subjektivt opplevde vi likevel Pro som kraftigere og mer rytmisk enn II, slik at vi totalt sett faktisk likte den bedre. Prismessig får du likevel mye mer for pengene ved å velge Streamer II.

1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 16-bit/44,1 kHz oppløsning via USB. Støygulvet hos Electrocompaniet PD 1 ligger rundt -120dB, som er meget bra med tanke på at det kun er 16-bits oppløsning på USB. Den har noe 3. harmonisk forvrengning, uten at dette trenger å være særlig hørbart. 5. harmonisk er det også noe av, som kan slå ut negativt. Vi opplevde likevel god oppløsning og luft ved subjektiv lytting.


11,025 kHz testtone. Jittermålingene til Electrocompaniet ser ut som vi aldri har sett hos noen andre, derfor måtte vi dobbeltsjekke med å måle dobbelt. Her ligger det støy over de høyfrekvente jittertestsignalene, som gjør at disse ikke synes på papiret. Dette kan være en artefakt som følge av DAC-ens oppsamplingssystem. Vi ser at ”kåpa” rundt hovedtonen er snever, det betyr lite lavfrekvent jitter. Derimot er det et par pigger på hver sin side av denne, som kan tyde på at noe støy fra strømforsyningen har smittet over i de digitale signalet. Det kan være dette som skaper den litt varme klangen som vi opplevde ved subjektiv lytting. Den oppleves likevel ikke som treg, og alt i alt syntes vi denne DAC-en låt såpass bra, at når den i tillegg har et vell av tilkoblinger og kan overføre lyden trådløst, utnevnte vi den til ”Best i test”.


1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 16-bit/44,1 kHz oppløsning via USB. Rega DAC har et støygulv ved rundt -120dB, som er omtrent maks. for en 16-bits DAC. I tillegg til 2. og 3. harmonisk forvrengning, har den 5. og 7. harmonisk som kan gi en dårligere oppløsning i overtonene. I våre ører låt den imidlertid som oppløst og energisk.


11,025 kHz testtone. Det er verdt å merke seg at de piggene som repeteres jevnt over det synlige frekvensområdet, er testsignaler som skal være der. Det Rega DAC sliter noe med, later til å være støy fra strømforsyningen som forplanter seg i digitalsignalet. Dette synes i form av piggene som går gradvis nedover, tett innpå hovedsignalet. Dette kan maskere for bassen og gjøre at den oppfattes slankere. Vi opplevde ikke dette som noe problem, men synes DAC-en låt både oppløst og musikalsk. Et tegn på at øret som hører kan oppfatte noe annet enn instrumentet som måler.


1 kHz lydsignal, 0dB (fullt lydnivå). 24-bit/96 kHz oppløsning via USB. Støygulvet hos Canto e.One DAC 1.5 er omtrent det samme som hos 16-bits DAC-ene, rundt -120dB. Dette burde vært noe lavere, siden denne er av typen 24-bit. Forvrengning er det derimot svært lite av. Litt 2. harmonisk, men lite annet. Bra.


11,025 kHz testtone. Bel Canto e.One DAC 1.5 har svært lite jitter. I praksis ingenting å snakke om. Ikke rart vi synes konverteren var både oppløst, presis og dynamisk.

 


Slik ser en teoretisk perfekt jittermåling ut. Dette er referansesignalet som sendes gjennom hver konverter, for å se hvordan de takler det. De lavere piggene vil kun synes på konvertere med et lavt nok støygulv.

  11 digitalkonvertere med USB
  Også i denne testen:
  Bel Canto e.One DAC 1.5
  Amerikansk sveitserur
  Fem innganger med 24-bit/192 kHz oppløsning gir støtte for de fleste digitale kilder, og USB-inngangen støtter 24-bit/96 kHz. Hjulet i front velger innganger og kontrollerer lydnivå, dette kan også gjøres med fjernkontrollen. Variabel volumkontroll gjør at konverteren kan kobles direkte til en effektforsterker, så om alle dine lydkilder har digitalutgang, trenger du ikke forforsterker. En skikkelig hodetelefonutgang er også på plass. Volumkontrollen er digital, så bit-oppløsningen lider ved lavere lydnivå. Men 24-bits dynamikkområde gir mye å gå på. Lydkvalitet Bel Cantos DAC er mer analytisk enn Electrocompaniet sin. Lydbildet er mer gjennomsiktig, og på gode innspillinger oppleves konverteren som bedre…...
  Electrocompaniet PD 1
  Fjernstyrt high-end
  Foruten å være en påkostet digitalkonverter med balanserte kretser for minst mulig støy i den analoge delen av signalet, har Electrocompaniets nye DAC en fjernkontroll som styrer musikken fra PC eller Mac via USB-inngangen, og kan også justere lydnivået. En enhet (USB1 MS) kan kjøpes ved siden av for å sende signalet trådløst fra dataen til konverteren. Alle innganger støtter 24-bit/192 kHz signaler, bortsett fra USB-inngangen, som er låst til 16-bit/44,1-48 kHz (oppdatering kan komme). Signalene oppkonverteres til 24-bit/192 kHz. USB konverteres til SPDIF, og en faselåst loop-krets (PLL) skal synkronisere signalet med meget lav jitter. Lydkvalitet Konverteren låter meget…...
  Rega DAC
  Veloppløst
  Regas digitalkonverter har to koaksiale og to optiske digitalinngnager i tillegg til USB. Dermed får man koblet til det aller meste av digitale lydkilder. Den godtar høyoppløste musikksignaler fra alt annet enn USB, som bare tar 16-bit 44,1-48 kHz. Med USB-inngangen har Rega vektlagt å undertrykke støy som forplanter seg fra datamaskinens strømforsyning, slik at det lydmessig ikke spiller noen rolle om dataen går på batteri eller strøm. To Wolfson DAC-chiper sørger for dekodingen av digitalsignalet, og brukeren har fem ulike filterinnstillinger på fremsiden, som farger lydbildet litt ulikt. Vi foretrekker filterinnstilling 1. Lydkvalitet Til tross for at konverteren ikke…...
  HRT MusicStreamer Pro
  Asynkron
  MusicStreamer Pro er High Resolution Technologies’ dyreste USB-konverter og firmaets store stolthet. Her har de ikke spart på kostnadene, men laget en asynkron konverter som klokker digitalsignalet fra bunnen av, for å hanskes med jitterproblemer. Konverteren tar strøm direkte fra datamaskinens USB-port. For å få et høyt nok lydsignal gjennom de balanserte utgangene, har Streamer Pro blitt utstyrt med en svitsjet strømforsyning på innsiden. Utgangene er for øvrig av typen fullbalansert mini-XLR. Lydkvalitet Til tross for at konverteren henter strøm fra USB og dermed bare får 5 V inn, har den høyere utgangsnivå enn de fleste andre DAC-er. Med vanlig…...
  nuForce Icon HDP
  Digitalt og analogt hånd i hånd
  NuForce Icon HDP er mer enn en digitalkonverter. Den har i tillegg analog inngang i form av normal RCA eller minijack, og dessuten hodetelefonutgang. Et hjul sitter i front for å stille lydnivå, og et annet under velger inngang. Forforsterkertrinnet skal være veldig likt det som sitter i NuForces dyrere forforsterker P-8S (ca 15.000 kroner). Digitalkonverteren er dessuten den samme som i deres CD-spiller CDP-8 (ca 13.000 kroner). Konverteren støtter 24-bit/96 kHz lydsignal via USB. Det skal nevnes at vårt testeksemplar var kresent på kabler – ikke alle USB-kabler resulterte i lyd, og når vi leddet sammen flere kabler, registrerte…...
  Arcam rDAC
  Rimelig asynkron
  Arcam var så vidt vi vet, den første produsenten til å tilby en ekstern digitalkonverter som en oppgradering til sine CD-spillere, i form av DAC-en Black Box. Da er det bare naturlig at Arcam nå holder tommelen på pulsen til USB-markedet, og lanserer en seriøs digitalkonverter med USB-inngang. rDAC er den rimeligste vi vet om med asynkron USB-inngang, for å prøve å hanskes med jitterproblematikken i USB-overføring. rDAC har i tillegg optisk og koaksial digitalinngang. Det finnes alternativt en tusen kroner dyrere W-versjon av konverteren, som kan motta signalene fra datamaskinen trådløst, for økt brukervennlighet. Lydkvalitet Mellomtoneområdet er klokke­klart, slik…...
  Musical Fidelity V-DAC
  High-end på lavpris
  Da Musical Fidelity bestemte seg for å lage en billig DAC, var det ikke for å lansere et halvhjertet produkt i et overmettet marked. Tvert imot insisterer grunnlegger Antony Michaelson på at samtlige produkter i den rimelige V-serien har førsteklasses innmat, mens kabinettet er billig og kjedelig for å få ned prisen. Antony mener det lydmessig er vrient å lage noe stort bedre enn V-DAC - uansett budsjett.Konverteren, som har chipset fra den gamle ringreven Burr-Brown, tar ikke 24-bits signaler inn fra USB (den gjør det fra koaksial og optisk), men den oppkonverterer et 16-bits signal til 24-bit/192 kHz for…...
  Hegel HD2
  Knuser konkurrentene
  Det er som kjent mange veier til Rom. Mens noen satser på en best mulig analogdel i sine digitalkonvertere, vil Hegel i stedet undertrykke digitalstøy som manifesterer seg i form av tidsfeil i digitalsignalet, også kjent som jitter. USB-signalet behandles av en ny chip fra Tenor, som gir lavt jitter. Etter å bli konvertert til et SPDIF-signal går signalet gjennom ytterligere to steg med jitterkorreksjon fra to helt nye AKM-kretser. Kombinert med HD2s diskrete masterklokke gir dette etter sigende den beste jitterdempingen Hegel noensinne har lagd. Bedre enn i den dyrere HD10! HD2 er videre utstyrt med en koaksial digitalutgang,…...
  Pro-Ject DAC Box USB
  Respektabelt forsøk
  Box Design er Pro-Jects linje med små og nette produkter til ulike behov. Linja inkluderer platespillerforsterkere, radiomottakere, CD-spillere, iPod-krybber og konvertere. DAC Box USB er den mest komplette digitalkonverteren, med både USB, koaksial og optisk digitalinngang. USB-inngangen er av typen mini. 24-bit/96kHz oppløsning støttes ikke, så konverteren er låst til vanlig 16-bit. Lydkvalitet Utgangsnivået på Pro-Ject-konverteren er litt lavt, så du bør ha en forsterker med bra lydstyrke (gain). Ellers kan konverteren skilte med grei dynamisk kontrast og en krisp og klar lyd. Det mangler imidlertid litt storhet i lydbildet, som blir litt snevert. Mannlige vokaler er tydelige og artikulert,…...
  Abrahamsen A-DAC
  Norsk tyngde
  Per Abrahamsen er for mange kjent som mannen bak Electrocompaniet. Etter nye eiere kjøpte opp firmaet, produserer Abrahamsen nå produkter under sitt eget merkenavn.A-DAC må sies å være billig, likevel har Abrahamsen klart å få inn i budsjettet en fullbalansert signalkrets, via XLR-kabler. Har du ikke balansert forsterker, bruker du bare vanlig RCA. Konverteren støtter ikke høyoppløst 24-bit/96 kHz-signal. Imidlertid oppkonverterer den et normalt 16-bits lydsignal til 24-bit/192 kHz, for å få musikksignalet godt opp fra støygulvet og dermed gi et renere lydbilde. Lydkvalitet Abrahamsen A-DAC gir et lydbilde med fyldige toner. Bassen er tung, og det er en søt…...
  HRT MusicStreamer II
  Billig og enkel
  High Resolution Technologies er en selvutnevnt high-end-produsent som spesialiserer seg på digitalkonvertere som til en rimelig penge gir høy ytelse. MusicStreamer II er produsentens rimeligste, og har kun en USB-inngang og en vanlig stereoutgang. Strøm får den fra datamaskinens USB-utgang. Konverteren støtter 24-bit/96 kHz, og den automatiske driveren sørger for at datamaskinen kan sende dette ut. Fiffige lysdioder i front viser hva slags oppløsning det er på signalet den får inn. Lydkvalitet MusicStreamer II er en kraftig oppgradering fra PC-ens innebygde DAC. Den har en frisk, lett og rask spillestil, og gjør at pianoanslag smetter ut i flott tempo. Med…...
  Har du noe å tilføye?
  Velkommen til Lyd & Bildes diskusjonsforum. Vi vil gjerne vite hva du mener. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Andre spørsmål eller synspunkter rettes til redaksjon@lydogbilde.no.

  Les også

  Aune S6 Pro

  Aune S6 Pro

  Aune S6 Pro er både DAC og hodetelefonforsterker, men best hvis du kan utnytte begge deler.

  Legg til som favoritt
  Como Audio Bluetooth Turntable

  Como Audio Bluetooth Turntable

  De har bare en platespiller, men den er til gjengjeld meget god - og trådløs.

  Legg til som favoritt
  Sony PS-LX310BT

  Sony PS-LX310BT

  Med et par trådløse hodetelefoner og Sony-spilleren, er du klar for din første vinylsamling.

  Legg til som favoritt
  NAD M10

  NAD M10

  Et komplett lydanlegg i det tunge sjiktet behøver ikke fylle hele stueveggen. Det beviser det nyeste medlemmet av NADs Masters-serie.

  Legg til som favoritt
  Lyngdorf TDAI-3400

  Lyngdorf TDAI-3400

  Plassering av høyttalere og stueinnredning er en vanskelig kombinasjon. Lyngdorf Audio vil redusere lytterommets negative innvirkning på lyden.

  Legg til som favoritt
  McIntosh C53

  McIntosh C53

  Forforsterkeren får en ny DAC-modulLegg til som favoritt
  Monsterforsterker fra Dan D'Agostino

  Monsterforsterker fra Dan D’Agostino

  Den integrerte forsterkeren kan utstyres med DAC og phono-trinn.Legg til som favoritt
  Geneva Touring S+

  Geneva Touring S+

  Geneva ypper seg med en særdeles potent reiseradio.

  Legg til som favoritt
  annonse
  Lukk meny