anmeldelse
Phantom Thread

Manisk skredderdrama

Daniel Day-Lewis briljerer som manisk, følelseskald skredder-fantast.