oppslag

Det beste Mobiloperativsystemet?

Gigantenes kamp

Hvilken smartmobil er best, når vi ikke bare ser på selve telefonen, men også på operativsystemet – og det viktige ”økosystemet” som ligger rundt og utgjør en integrert del av brukeropplevelsen?

Fra å være et ekstremt uensarted marked, der hver mobilprodusent hadde sitt eget operativsystem, har vi sakte med sikkert fått stadig færre Os-er (opertativsystemer) som er tilgjengelige. Noe av dette skyldes overgangen til smarte telefoner og et økende behov for standardisering, ikke minst drevet av mobiltelefonenes stadig mer omfattende integrering som et viktig bedriftsverktøy. En annen faktor som også har spilt inn, er Apples inntog på mobilmarkedet.

iOS revolusjon
iOS operativsystemet til Apple iPhone fikk raskt så stor utbredelse og popularitet at hele markedet ble endret. Mange vil nok si at det var selve telefonen, iPhone, som ledet an dette, men jeg vil påstå at det i langt større grad var operativsystemet og ikke telefonen som førte til den revolusjonen vi har sett.

Den store populariteten til iPhone har uansett ført til at de fleste produsenter seriøst har måttet se én gang til på hvordan de laget sine produkter.

En av de første som tok utfordringen var Google med sitt Android system. Dette systemet skilte seg fra iOS ved at det var tilgjengelig for alle. Apple iOS på sin side er kun tilgjengelig for Apples egne produkter. Dette har ført til at stort sett alle andre store produsenter har flokket seg rundt Googles Android system.

En annen viktig faktor har vært Microsofts fravær i dette markedet. Microsofts fravær kan virke merkelig. Selskapet var de første til å integrere et avansert operativsystem i mobiltelefoner via sitt Windows Mobile. Problemet var bare at dette var langt mer funksjonsorientert enn brukerorientert og i lengre tid ble det oppfattet som tungt og vanskelig å bruke. Når Apple kom med iPhone og iOS falt Microsofts system fullstendig gjennom, og til alles overraskelse ble Microsoft sittende på gjerdet lenge. Det virket på mange som om gigantselskapet ikke helt visste hvordan de skulle håndtere problemet. Det blir for omfattende her å komme inn på selve utviklingen fram mot dagens Windows Phone 7.5, men la oss bare konstatere at det først er i løpet av det siste året at Microsoft har kommet på banen med en attraktiv løsning og igjen har blitt en aktør i dette markedet. I mellomtiden har både Apple iOS og Google Android fått et enormt forsprang.

Til slutt har vi også et fjerde system som vi i denne artikkelen elegant skal hoppe over, nemlig Blackberrys operativsystem. Dette er så marginalt i det norske markedet at det ikke er verdt å bruke mye tid på det, og den utbredelsen det har, er i sin helhet konsentrert i bedriftsmarkedet og gjerne i bedrifter som er internasjonale.

Dagens situasjon
Basert på fremstillingen over kan man godt si at dagens situasjon er at iOS og Android mer eller mindre har totaldominans i markedet. Apples iOS finnes kun på Apples egne produkter, men med den store utbredelsen som iPhone har, er selskapets evne til å sette agendaen for hvordan slike systemer skal se ut, enorm. Googles Android har også en massiv innvirkning på markedet i og med at nesten alle mobilprodusenter foruten Apple og Nokia har produkter som støtter systemet. Dette gjør at en sammenlikning av de to systemene rent markedsmessig blir noe underlig. Apple har én produktserie, iPhone, hvis vi ser bort fra iPad, mens Android, på sin side har alle de andre store produsentene (med unntak av Nokia) involvert i sitt system.

Ser man på tredje kvartal 2011, hadde Android en markedsandel på noe over 50 prosent, mens iOS ligger på omtrent 15. I tillegg ser vi Symbian på rundt 17 prosent, mens Microsoft er helt nede på 1,5. Tallene taler et ganske tydelig språk, og forklaringen på Symbians store andel er at dette frem til nå har vært Nokias eget operativsystem, og Nokia er fremdeles en av verdens største mobilprodusenter. I og med at Nokia nå har inngått en samarbeidsavtale med Microsoft, kommer denne Symbian-andelen sannsynligvis til å gå betydelig ned.

Det at Microsoft nå for alvor kaster seg inn i konkurransen med sitt WP 7.5 Mango, vil kunne endre bildet betraktelig i tiden fremover, men det er for tidlig å konkludere med hvordan dette kommer til å utvikle seg, bortsett fra å si at Microsoft på lik linje med Google Android, blir støttet av stort sett alle de store mobilprodusentene som Samsung, LG, HTC, osv. Basert på dagens markedsandel har Microsoft reelt sett kun ett sted å gå, og det er oppover hvis de ikke skal forsvinne helt, og det er lite sannsynlig!

Det interessante markedet består i dag med andre ord av Apple iOS, Google Android og Microsoft Windows Phone.

En sammenlikning
I dag har Apple utviklet sitt iOS-system frem til versjon 5.0. Google har akkurat kommet med versjon 4.0 av Android, også kjent som Ice Cream Sandwich. Microsoft på sin side opererer med Windows Phone 7.5 Mango.

Trykk for større bilde

Skal man gjøre en fornuftig sammenlikning av disse systemene er det enkleste å ta tak i n telefon som kjører systemene og sammenlikne disse. For Apple er dette enkelt. Siste modell er iPhone 4S. For Android er det litt mer komplisert i og med at det er mange produsenter og modeller, men vi har valgt å benytte Samsung Galaxy Nexus. For Microsofts del finnes det også flere produsenter og modeller å velge mellom, men siden Microsoft har et mye omtalt samarbeid med Nokia, har vi valgt Nokia Lumia 800 som representant for Windows Phone 7.5 Mango.

Operativsystemene
Før vi ser på selve telefonene er det ganske sentralt å ta en titt på operativsystemene som drifter telefonen. Og før vi ser nærmere på funksjonene i systemene, er det viktig å vite litt om hvordan selskapenes tilnærming er. Apple iOS er det vi kaller en ”lukket hage”. Brukerens mulighet til å gjøre endringer i selve systemet er tilnærmet lik null. Alt som legges til av programvare, musikk, film, bøker etc. styres via Apple, og man kan ikke legge til egne programmer utenom fra Apples App Store.

Dette er en noe omstridt tilnærming, men også tilnærmingen som er valgt av Microsoft for Windows Phone, omstridt.

Google på sin side har valgt en helt åpen linje der man kan legge inn nesten hva som helst man finner for godt. En svakhet med dette er at det blant annet går på bekostning av sikkerheten. Men la oss se litt nærmere på selve telefonene og støtten disse kan vise opp.

Programmer
Det er på programområdet at iPhone 4S virkelig står frem. Apples App Store er uten sammenlikning den største blant de tre, med god margin. Utvalget av applikasjoner enten det gjelder spill, nytteprogrammer eller andre nyttige ting overgår de andre to med flere hundre tusen apps. Det er også det enkleste systemet å legge inn nye applikasjoner i. Støtten for teknologier som iTunes, iCloud og ikke minst AirPlay, gjør at iPhone 4S kommer godt ut i ledelse. Bruker du Mac fra før er det ingen tvil overhodet. Også internt i telefonene kommer iPhone ut i ledelse, med innebygde applikasjoner som varsling og notater. Når det gjelder varsling foretrekker vi iOS-løsningen fremfor det nye varslingssystemet i Android.

En av tingene som også gjør iPhone til et bedre valg er muligheten for oppgraderinger. Operativsystemet oppgraderes med bakoverkompatibilitet, men for Android er det sjelden at oppgraderinger til en ny versjon av systemet kan legges inn i en eldre telefon.

Hvordan Windows Phone vil håndtere dette er for tidlig å si, men i og med at produktutvalget er lite i første versjon, stiller vi oss tvilende til at det kan bli bedre håndtert enn hos Apple.

Siri er en av de mest omtalte funksjonene i iOS, men i og med at dette ikke finnes på norsk, skal vi så godt som hoppe over det her. Vi skal likevel si at Siri slik den foreligger på engelsk står frem som en langt mer komplett løsning enn hos de to andre. I et tidligere nummer av Lyd&Bilde har vi hatt en egen artikkel om Siri.

Som konklusjon kan vi si at både via innebygde applikasjoner, tilgang til nye programmer og ikke minst innenfor oppgraderinger av allerede eksisterende systemer, så fremstår Apple og iOS som et langt mer modent system enn konkurrentene, og iPhone 4S slår ut Android med brukbar margin og Windows Phone med ekstremt god margin.

Internett
Så var det nettlesere da, og hvordan telefonene håndterer Internett. En av de tingene som har irritert iPhone-brukere i lengre tid er mangelen på Flash-støtte. Dette er noe Android har hatt gjennom hele livsløpet, mens Windows Phone har valgt å følge Apple og utelatt denne støtten. Dette gir plusspoeng til Android. På den annen side er Flash en utrydningstruet standard og det er HTML5 som gjelder. I og med at Apple ledet an i støtten for dette, ligger de et hestehode foran Android på dette området også, mens Windows Phone forsvinner langt bak. Apples Safari kommer imidlertid til kort på enkelte områder og Androids Chrome og Internet Explorer fremstår som bedre løsninger. Dette gjelder blant annet visning av sider som ikke er tilpasset en mobil verden.

Forretningslivet
Til min store overraskelse må jeg si at iPhone også for profesjonelt bruk vil være det beste valget. På områder som støtte for IMAP og Exchange vil vi faktisk foretrekke iPhone, og også den generelle muligheten for meldinger og kalendere virker bedre implementert i iPhone. Galaxy Nexus har imidlertid en bedre løsning når det gjelder håndtering av flere e-postkontoer enn den vi finner i iPhone. Nokias Windows Phone har også her et lite stykke å gå før den når opp til nivået til disse to.

En ting som irriterer med iPhone er at den mangler muligheten til å opprette grupper innen kontaktdatabasen. En annen ting er dårlig håndtering av vedlegg i Zip-format. Her har begge de to andre en langt bedre løsning.

Ren brukervennlighet
Her strides de lærde, og det er ingen tvil om at man påvirkes av det man bruker mest. Det kan imidlertid sies en del generelle ting. Apple iPhone sitt iOS er etter vår mening det mest konsistente brukergrensesnittet. Det har også vært på markedet lengst, så dette burde ikke overraske. Tilgangen på enkle fingerbevegelser for styring og generell kontroll over systemet er rett og slett bedre enn hos de andre to. Etter vår mening er iOS også et mer intuitivt system, selv om Windows Phone 7.5 er meget godt utviklet på dette området.

Windows Phone er av en eller annen grunn litt plaget av tekst som rett og slett blir uleselig på grunn av en kombinasjon av liten skriftstørrelse og elendige fargekombinasjoner.  Resultatet blir etter vår mening at iOS og iPhone her har god ledelse foran de to andre. Ledelsen blir stadig mindre, men den er der fortsatt.

Maskinvaren
Når det gjelder maskinvaren, eller rettere sagt, selve telefonen, er det liten tvil om at Galaxy Nexus skinner i denne sammenheng. Først og fremst på grunn av sin enorme AMOLED-skjerm. Den er rett og slett fantastisk. Den er bedre enn iPhone 4S og den går Nokia en høy gang. Oppløsningen er bedre, fargene er bedre og størrelsen er det ingen tvil om. Her er det med andre ord ingen konkurranse. Skal iPhone holde tritt med Samsung på dette området må det gjøres noe snart!

På de fleste andre områder derimot, fremstår iPhone 4S som en bedre løsning. Hastigheten på telefonen fremstår som bedre enn Nexus og langt bedre enn Nokia.

Kameramessig er også iPhone den beste løsningen. I forhold til Nexus har den 8 MP (mot 5 MP hos Nexus) og tar rett og slett bedre bilder. I forhold til Nokia er avgjørelsen enda enklere. Nokia Lumia 800 mangler et andre kamera og dermed er løpet kjørt. Nokias hovedkamera er meget godt, men ikke så godt.

Også på videofronten drar Nexus og iPhone fra Nokia, i og med at begge disse kan oppvise 1080p på dette feltet, mens Nokia kun tar opp i 720p.

Også når det gjelder batterilevetid kommer iPhone 4S godt ut. Nexus’ batterilevetid lider nok litt av at skjermen krever sitt, men ikke mer enn at det er verdt det. De to andre ender omtrent likt.

Konklusjon
Når vi skal summere opp, vil vi nok foretrekke iPhone 4S fremdeles. Maskinvaren er meget god og den står frem som en leder på veldig mange områder. Vi vil imidlertid fremheve at Samsung Galaxy Nexus kjører ring rundt alle sine konkurrenter på skjermområdet. Det er det ingen tvil om. Den er større, bedre og rett og slett vakker.

Trykk for større bilde

Problemet oppstår når man setter sammen selve telefonen med operativsystemet den kjører. Tar vi i betraktning økosystemet som ligger rundt og tilgangen på applikasjoner, musikk, film og bøker, er valget ganske enkelt.

Apple iPhone 4S er litt i en egen liga med Nexus på en god andre plass.

Nokia på sin side med Windows Phone 7.5 ligger fremdeles litt bak, både når det gjelder selve telefonen og ikke minst det omliggende økosystemet.  Skal det deles ut karakterer basert på en totalvurdering av både telefonen, operativsystemet og økosystemet, blir stillingen dermed:

Apple iPhone 4S:
6 stjerner 

Samsung Galaxy Nexus:
5 stjerner 

Nokia Lumina 800:
4 stjerner  

Hva så med 2012

Det er kanskje for tidlig å si noe om hva vi vil se fra de tre gigantene i løpet av 2012, men noe kan vi si. Både om ting som bør gjøres og om ting som vil bli gjort. 

En ting som kan sies med sikkerhet, er at Android, som er kommet langt med å gjøre sitt grensesnitt brukervennlig, kommer til å fortsette dette arbeidet og nærmere seg iOS både når det gjelder brukervennlighet og konsistens. Windows Phone som i dag har en del mangler, bortsett fra sosiale medier, kommer til å forbedre sitt konsept betydelig. Den er allerede meget brukervennlig, men mangler kanskje noe på funksjonalitet. Dette vil bli bedre. Følg med i utviklingen av Windows 8 og se hva som skjer med Windows Phone i den forbindelse.

iPhone har egentlig bruk for et lite kvantesprang. Vi er nå i versjon 5 av systemet og rent visuelt og bruksmessig har det endret seg lite siden 2007, selv om det funksjonelt har fått store endringer. Kanskje er det på tide med iOS 6 og noe helt nytt, basert på tidligere erfaringer.

En ting som bør forbedres hos alle tre, er en enkel ting som det å lage utskrifter. iOS har noe gjennom Air Print. At dette konseptet som støttes av et begrenset utvalg skrivere er det beste blant operativsystemene, sier vel egentlig alt. Forbedringer må komme her!

Muligheten for speiling mot andre skjermer og TV blir også viktig, samtidig som støtten for eksterne tastatur og andre inn-enheter må bedres. Dette burde være en viktig oppgave for alle tre.

Støtten for 4G (LTE) vil likeledes bli viktig. Vi vil se en betydelig økning av håndsett som støtter dette. Håpet ligger der for iPhone 5, og når det gjelder Android er det liten grunn til bekymring. Her er flere allerede klare. Det er naturlig at Windows Phone også kommer på banen i løpet av året.

NFC eller Near Field Communication er også noe vi vil se i løpet av 2012. Dette er teknologien som, for å si det enkelt, lar deg bruke telefonen som betalingsformidler, reisekort på offentlig kommunikasjon, etc. Det finnes ikke så mye som er forberedt verken på mottakersiden eller telefonsiden, men dette vil nok komme som en kule allerede i 2012.


Kommentarer (11)
 1. Hadde du skrevet denne artikkelen noen år tilbake så hadde jeg vært enig med deg men nå er den bare svada. Det er ingenting av dette som stemmer. Windows phone vil sikkert i fremtiden ha like mye apps som android og ios. De to andre har vært før på markedet og har selvsagt flere apps. Men jeg må si at jeg er mere fornøyd med android en ios. Ios er direkte kjedelig mens android kan jeg skredersy bruker grensesnittet som jeg vil. Desutten syns jeg at android har en mye bedre kalender løsning enn noen av de andre. Med en trykk er den syncet med google docs og google calender. Desutten så finnes det utallige flotte apper som kan gjøre en hver smarttelefon til en sikkelig jobb telefon. Så hold dere nøye informert når dere skiver om slikt for ellers så faller det ut som om hele redaksjonen bare digger apple og iphone. Det blir kjempe feil. Iphone er en flott telefon men det finnes samsung modeller som slår den ned i støvler når det gjelder os og maskinvare. Kansje det er best å samenligne mobiler og ikke oser likevell.

 2. Øyvind 12.02.201210:10

  Dette blir som når Øyvind Alsaker sitter og kommenterer Liverpool-kamper; Det fremstilles som objektivt, men det skinner alltid gjennom at han er blodfan.

  Det er etter min mening en nær umulig oppgave å sammenligne ios og android på en objektiv måte idag. Man vil alltid ha et forhold til en av os’ene, og ha sympatier for det. Personlig ville jeg ikke tatt i et apple-produkt med ildtang, men jeg vil heller aldri forsøke å skrive objektivt om det. Det synes jeg heller ikke journalisten her burde ha forsøkt, eller latet som han forsøkte.

  Faktaarket er fullt av feil om android-systemet, og det får trekk for ting som med letthet kan fikses på via market, f.eks wifi-sync, og gratis lagring.

  Jeg synes det er merkelig å kalle programtilgangen til ios et stort konkurransefortrinn idag, og å skrive at det er flere hundre tusen flere apps tilgjengelig der er direkte feil. App store har idag noe over 500.000, mens android market har rundet 400.000. I begge tilfeller skulle man vel anta at det skulle dekke de fleste behov. Android market har også 67% gratis-apps, mens tilfellet hos apple er kun 37%.
  Den eneste klare fordelen hos apple, må være at det foreløbig er langt bedre tilgang til apps som er tilpasset nettbrett, men det var jo ikke det artikkelen dreide seg om.

 3. Det lyser klart igjennom at dette er en test utført av en apple fan. Altså, inkludere kun funksjoner apple har i begrunnelse listen, men gjør ikke det samme tilbake..

  Jeg har en mening, det er at Apple fungerer best innenfor den lille firkanten sin av restriksjoner og der du må selge en liten bit av sjela di til apple. Der alt blir kontrollert av apple og du blir leid i hånda av tingene du skal gjøre. Det er jo vel å bra, om man ikke har noen spesielle teknologiske egenskaper.

  Men utfor og alle valgmulighetene man har hos de andre, så står ikke apple en sjanse imot. Apple har vært så lite revolusjonerende siden første iphone kom ut i 2006. eneste har vært å slenge på nytt design og bedre specs/OS. også en ubrukelig funksjon med navn siri.. hvor dustete er det ikke å stå og snakke til telefonen sin ? finner heller info selv, enn å snakke til en A.I.

  Jeg kan eie et apple produkt når jeg får frihet og ikke må selge sjela mi.

  Sånn, da har jeg skrevet en liten mening som det lyser apple hat av, slik at det veier opp imot en klar «apple fan anmeldelse».. som ikke tar høyder for noe annet.

 4. Hei.
  Iphone 4s vil tape alle tester den sammenlignes med her i Norge. Det er den eneste telefonen som ikke kan brukes i minusgrader. En ting er at den faktisk slutter å virke på minus 5 grader, en annen sak er at glasset blir ødelagt på 10-15 minus. På toppen av alt sier Apples at garantien utløper hvis telefonen utsettes for temperaturer under null grader. Når man vet at miljøparameter blir logget av Apple, så er man dømt å tape som forbruker.

  Blir som å selge en bil som ikke kan kjøre på vinterføre.
  Som sagt Iphone 4s vil tape alle tester mot enhver telefonkonkurrent i det norske markedet, rett og slett fordi det ikke er laget dårligere hardware hos noen andre

 5. Iphone med liten skjerm og som ikke tåler fall eller frost kan da umulig få terningkast 6. Terningkast 3 må være maks for en så dyr telefon med så dårlig hardware.

 6. Lyd og Bilde har alltid vært ekstremt Apple-vennlige. Det gjelder ikke bare operativsystemer for telefoner, men også alt annet. Det er rett og slett sjanseløst. Denne artikkelen føyer seg inn i rekken av forherligelse og forgudelse. ALT du kan gjøre med et Apple-produkt, kan du også gjøre med et Android eller Windowsbasert produkt, pluss mye mer, som oftest til en MYE billigere penge. Apple er for de pengesterke og evneveike, og det er dem Lyd og Bilde anser som sine mest verdifulle lesere.

 7. Kona har en Samsung Nexus, selv har jeg iPhone 4s. Må bare si at begge telefonene er grei. Men neste telefon blir ikke iPhone. Skjermen til Nexus er milevis foran iPhonen. Brukervennligheten er faktisk blitt så mye bedre på 4.0 at den har passert IOS5. Iphonen føles faktisk utdatert og gammeldag når jeg sammenligner. Er overrasket at også lydkvaliteten er bedre i Nexusen enn i iPhonen. Ikke tvil om at Apple må finne på noe nytt nå for å hente inn forspranget til Android.

  Mvh
  Tor Espen

 8. Geir Andre 18.02.201223:34

  Å smøre lyd og bilde er ikke noe nytt. Den som betaler best får best karakter.
  eller har tidene endret seg???

 9. Jeg leste halvparten, så ristet jeg oppgitt på hodet… Fakta stemmer ikke… Selv har jeg WP7.5 jeg jobber i telebutikk og har relativt god innsikt i alle dagens telefoner. Det jeg ser mye av, er de som vil ha iPhone pga alle andre har det, men skal man annbefale en telefon, lander man som regel heller på an Android eller WP telefon. App utvalget til windows og Android stemmer ikke. Android er over appstore iløpet av kort tid, windows øker med over 200 apps daglig ( http://windowsphoneapplist.com/en/stats/ ).
  Nettlesning her kan jeg tenke meg de har gjort en benchmarking test. Hvor iPhone kommer best ut, men det som jeg mener er mer viktig, er hvor fort nettsiden blir tegnet. Jeg har testet dette på de samme modellene som over, hvor den første man kunne lese siden http://WWW.touch.vg.no var Windows tett etterfulgt av nexus så tilslutt iphone.
  Kunne gjort dette hele dagen, men jeg har bedre å gjøre.
  Har du lyst til å betale 2000 ekstra for en iPhone for all del gjør det. Det er en god telefon, men du får ikke maks ut av det. Kjøp heller en galaxy nexus, eller galaxy s2, synes du de er for store så går du for lumia 800! Mer for pengene… Just saying

 10. Svend Bilen, dette var en reflektert og bra skrevet artikkel.

  At du drar på deg androidfanboysenes vrede skal du ta med den største ro. Dette er jo åpenbart tenåringer som kan og vet alt best, og det å begrunne sine påstander er bortkasta tid.

  Men man bør kanskje vurdere å fjerne kommentarfeltet, hvis man ikke vil ende opp som ITavisen.

 11. minibit 20.02.201211:47

  Jeg pleier ikke kommentere artikler, men jeg må dessverre si at denne artikkelen (som jeg hadde gledet meg til å lese etter å ha sett forsiden på lydogbilde i bladhylla) ikke levde opp til forventningene.

  Etter å ha testet en Lumia 800 over tid er det helt klart at en av windows phone sine store styrker er at systemet er meget raskt og stabilt, det overgår lett IOS og android. At Sven Bilen gir IOS førsteplass i hurtighet får meg til å tro at han aldri fysisk har holdt i en windowstelefon fra Nokia.

  Det er heller ikke lagt vekt på IOS og windows phone sin sterke integrering mot hverken kontorprogrammer (iwork/ ms office) eller gamecenter/xbox live. Her konkurrerer ios/wp7 likt i mine øyne mens android faller bak.

  IOS sin Siri (som ikke burde vektlegges i artikkelen før det er tilgjengelig) har en likeverdig konkurrent i Android Voice Actions uten at dette nevnes med et ord.

  Å gi IOS skryt for å ikke støtte flash mens wp7.5 blir trukket for det samme blir bare toppen på kransekaka i en partisk og useriøs artikkel. Jeg er skuffet.